برانکو خوب می داند که پرسپولیس باید تقویت شود / جمعه در دوبی هستم

برانکو خوب می داند که پرسپولیس باید تقویت شود / جمعه در دوبی هستم
مربی پرسپولیس گفت: «ظرف 48 ساعت آینده تهران را به مقصد امارات ترک می کنم تا در اردوی پرسپولیس و در کنار تیم قرار گیرم.»

برانکو خوب می داند که پرسپولیس باید تقویت شود / جمعه در دوبی هستم

مربی پرسپولیس گفت: «ظرف 48 ساعت آینده تهران را به مقصد امارات ترک می کنم تا در اردوی پرسپولیس و در کنار تیم قرار گیرم.»
برانکو خوب می داند که پرسپولیس باید تقویت شود / جمعه در دوبی هستم

ارتقا اندروید

Comments are closed.