برانکو تصمیم قطعی اش را گرفته/ این ملی پوش دیگر جایی در پرسپولیس ندارد

برانکو تصمیم قطعی اش را گرفته/ این ملی پوش دیگر جایی در پرسپولیس ندارد
برانکو هنوز هم در حال جنگ با مدیران باشگاه است تا به آن‌ها بگوید به هیچ وجه رامین رضاییان را نمی‌خواهد.

برانکو تصمیم قطعی اش را گرفته/ این ملی پوش دیگر جایی در پرسپولیس ندارد

برانکو هنوز هم در حال جنگ با مدیران باشگاه است تا به آن‌ها بگوید به هیچ وجه رامین رضاییان را نمی‌خواهد.
برانکو تصمیم قطعی اش را گرفته/ این ملی پوش دیگر جایی در پرسپولیس ندارد

سپهر نیوز

Comments are closed.