برانکو آتش اختلاف با کی روش را شعله ور کرد

برانکو آتش اختلاف با کی روش را شعله ور کرد
سرمربی کروات پرسپولیس برای دعوت مدافع تیمش به اردوی تیم ملی سعی کرد به سرمربی پرتغالی تیم ملی طعنه بزند.

برانکو آتش اختلاف با کی روش را شعله ور کرد

سرمربی کروات پرسپولیس برای دعوت مدافع تیمش به اردوی تیم ملی سعی کرد به سرمربی پرتغالی تیم ملی طعنه بزند.
برانکو آتش اختلاف با کی روش را شعله ور کرد

هنر

Comments are closed.