باید همگرایی و هم‌افزایی را بر نفع شخصی ترجیح دهیم

باید همگرایی و هم‌افزایی را بر نفع شخصی ترجیح دهیم
رییس دفتر رییس‌جمهور روز سه‌شنبه در همایش «صندوق‌های بازنشستگی، تنگناها و راهکارها»، رقابتی شدن و ثبات را دو ویژگی فضای جدید اقتصاد ایران برشمرد و گفت: امروز به بنگاه‌های کارآمدتر، باانصاف‌تر، شفاف‌تر و آماده‌تر برای حضور در فضای رقابتی پسابرجام و پساتحریم در اقتصاد ایران نیاز داریم.

باید همگرایی و هم‌افزایی را بر نفع شخصی ترجیح دهیم

رییس دفتر رییس‌جمهور روز سه‌شنبه در همایش «صندوق‌های بازنشستگی، تنگناها و راهکارها»، رقابتی شدن و ثبات را دو ویژگی فضای جدید اقتصاد ایران برشمرد و گفت: امروز به بنگاه‌های کارآمدتر، باانصاف‌تر، شفاف‌تر و آماده‌تر برای حضور در فضای رقابتی پسابرجام و پساتحریم در اقتصاد ایران نیاز داریم.
باید همگرایی و هم‌افزایی را بر نفع شخصی ترجیح دهیم

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

Comments are closed.