بالاخره استقلال می برد؟/ از جلالی تا جلالی

بالاخره استقلال می برد؟/ از جلالی تا جلالی
آخرین مربی که در لیگ به استقلال باخت، مجید جلالی بود. استقلال فردا هم با تیم جلالی بازی دارد.

بالاخره استقلال می برد؟/ از جلالی تا جلالی

آخرین مربی که در لیگ به استقلال باخت، مجید جلالی بود. استقلال فردا هم با تیم جلالی بازی دارد.
بالاخره استقلال می برد؟/ از جلالی تا جلالی

Comments are closed.