بازی ما با پرسپولیس ۶ امتیازی است

بازی ما با پرسپولیس ۶ امتیازی است
مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی اعتقاد دارد که تقابل این تیم با پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر یک بازی شش امتیازی است.

بازی ما با پرسپولیس ۶ امتیازی است

مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی اعتقاد دارد که تقابل این تیم با پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر یک بازی شش امتیازی است.
بازی ما با پرسپولیس ۶ امتیازی است

عرفان دینی

Comments are closed.