بازگشت فلامینگو به دریاچه ارومیه بعد28سال/استقبال نامناسب شكارچیان + عکس

بازگشت فلامینگو به دریاچه ارومیه بعد28سال/استقبال نامناسب شكارچیان + عکس
جوجه فلامینگویی كه سال 67 در پارك ملی دریاچه ارومیه سرشماری و حلقه گذاری شده بود، بعد از 28 سال به زادگاه خود بازگشت ولی استقبال نامناسب شكارچیان این پرنده را تا سرحد مرگ برد.

بازگشت فلامینگو به دریاچه ارومیه بعد28سال/استقبال نامناسب شكارچیان + عکس

جوجه فلامینگویی كه سال 67 در پارك ملی دریاچه ارومیه سرشماری و حلقه گذاری شده بود، بعد از 28 سال به زادگاه خود بازگشت ولی استقبال نامناسب شكارچیان این پرنده را تا سرحد مرگ برد.
بازگشت فلامینگو به دریاچه ارومیه بعد28سال/استقبال نامناسب شكارچیان + عکس

بک لینک

Comments are closed.