بازگشایی محور «سقز – بانه»

بازگشایی محور «سقز – بانه»
مدیر راهداری اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان از بازگشایی محور «سقز – بانه» که به‌علت بارش شدید باران از روز گذشته مسدود شده بود، خبر داد.

بازگشایی محور «سقز – بانه»

مدیر راهداری اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان از بازگشایی محور «سقز – بانه» که به‌علت بارش شدید باران از روز گذشته مسدود شده بود، خبر داد.
بازگشایی محور «سقز – بانه»

آلرژی و تغذیه

افق

Comments are closed.