بازدید 2600 نفر از موزه‌های چهارمحال و بختیاری

بازدید 2600 نفر از موزه‌های چهارمحال و بختیاری
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر چهارمحال و بختیاری تاکنون، 2641 نفر از موزه‌های استان بازدید کردند.

بازدید 2600 نفر از موزه‌های چهارمحال و بختیاری

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر چهارمحال و بختیاری تاکنون، 2641 نفر از موزه‌های استان بازدید کردند.
بازدید 2600 نفر از موزه‌های چهارمحال و بختیاری

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

مرجع توریسم

Comments are closed.