بازدید تاج از ورزشگاه 15000 قزوین

بازدید تاج از ورزشگاه 15000 قزوین
رئیس فدراسیون فوتبال که به منظور برگزاری انتخابات هیات فوتبال استان قزوین به این استان سفر کرده، از ورزشگاه 15000 نفری این استان بازدید کرد.

بازدید تاج از ورزشگاه 15000 قزوین

رئیس فدراسیون فوتبال که به منظور برگزاری انتخابات هیات فوتبال استان قزوین به این استان سفر کرده، از ورزشگاه 15000 نفری این استان بازدید کرد.
بازدید تاج از ورزشگاه 15000 قزوین

پامنا موبایل لپ تاپ

Comments are closed.