بازتاب جهانی برتری ملی پوشان مقابل هند

بازتاب جهانی برتری ملی پوشان مقابل هند
پیروزی آسان تیم ملی کشورمان مقابل هند مورد توجه رسانه‌های فوتبالی و ورزشی دنیا قرار گرفت.

بازتاب جهانی برتری ملی پوشان مقابل هند

پیروزی آسان تیم ملی کشورمان مقابل هند مورد توجه رسانه‌های فوتبالی و ورزشی دنیا قرار گرفت.
بازتاب جهانی برتری ملی پوشان مقابل هند

روزنامه قانون

پرشین موزیک

Comments are closed.