بازارچه های شناور در اندونزی‎ +عکس

بازارچه های شناور در اندونزی‎ +عکس
دستفروشان و بازاریان در مجمع الجزایر اندونزی در قالب بازارچه های شناور که از حدود ۲۰ قایق کوچک تشکیل می شود، اجناس خود را به فروش می رسانند.

بازارچه های شناور در اندونزی‎ +عکس

دستفروشان و بازاریان در مجمع الجزایر اندونزی در قالب بازارچه های شناور که از حدود ۲۰ قایق کوچک تشکیل می شود، اجناس خود را به فروش می رسانند.
بازارچه های شناور در اندونزی‎ +عکس

بک لینک رنک 1

Comments are closed.