بارش باران و برف در جاده های سه استان

بارش باران و برف در جاده های سه استان
جانشین رییس پلیس‌راه راهور ناجا از بارش برف در محور قوچان – درگز و بارش باران در جاده های دو استان خبر داد.

بارش باران و برف در جاده های سه استان

جانشین رییس پلیس‌راه راهور ناجا از بارش برف در محور قوچان – درگز و بارش باران در جاده های دو استان خبر داد.
بارش باران و برف در جاده های سه استان

cars

مجله اتومبیل

Comments are closed.