این میکروب را در معده جدی بگیرید

هلیکوباکتری شایع ترین میکروبی است که می تواند سبب مشکلات متعددی از جمله زخم معده شود.

اندروید

آخرین اخبار ورزشی

Comments are closed.