اگر ثابت شد که برجام وعده‌ توخالی نیست؛ دروغ‌گویان حاضرند از مردم عذرخواهی کنند؟

یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای با انتقاد شدید از برخی رسانه‌ها که به صدور بیانیه‌های تردید‌آمیز نسبت به وصل شدن بانکهای ایرانی به شبکه‌ اطلاع رسان سوئیفت اقدام می‌کنند پیشنهاد داد یک نماینده معرفی کنند تا در جریان وصل شدن بانکهای ایرانی به سیستم سوئیفت به عینه قرار گیرند.

عکس های جدید

خرید غذا

Comments are closed.