اکران فیلم خارجی هنوز قطعی نیست

مسئول بین‌الملل سازمان سینمایی اعلام کرد، این سازمان برای اکران فیلم‌های خارجی در حال بررسی و مطالعه است اما هنوز در این زمینه به نتیجه قطعی نرسیده است.

آلرژی و تغذیه

خرید غذا

Comments are closed.