اکران «آبنبات چوبی» با حضور سحر قریشی

اکران «آبنبات چوبی» با حضور سحر قریشی
مراسم اکران مردمی فیلم سینمایی “آبنبات چوبی” با حضور سحر قریشی و کریم امیری بازیگران این فیلم سینمایی در مجتمع کوروش برگزار شد.

اکران «آبنبات چوبی» با حضور سحر قریشی

مراسم اکران مردمی فیلم سینمایی “آبنبات چوبی” با حضور سحر قریشی و کریم امیری بازیگران این فیلم سینمایی در مجتمع کوروش برگزار شد.
اکران «آبنبات چوبی» با حضور سحر قریشی

اخبار کارگران

Comments are closed.