اوباما: از ترامپ رئیس جمهور در نمی آید!

اوباما در پاسخ به سوال خبرنگاران در نشست اقتصادی «آسه آن» گفت، آمریکایی های واجد شرایط رأی دادن هرگز او (ترامپ) را انتخاب نخواهند کرد چرا که «آنها می دانند که ریاست جمهوری شغل جدّی است.»

سایت استخدامی

فستیوال فیلم

Comments are closed.