انتقاد مهدوی از نکونام؛ باید حرمت پروین و خداداد را نگه می‌داشت

انتقاد مهدوی از نکونام؛ باید حرمت پروین و خداداد را نگه می‌داشت
محمدرضا مهدوی پس از دیدار مقابل ستارگان ایران گفت: «تبریک می گویم به بچه های خودمان که معرفت خود را نشان دادند.

انتقاد مهدوی از نکونام؛ باید حرمت پروین و خداداد را نگه می‌داشت

محمدرضا مهدوی پس از دیدار مقابل ستارگان ایران گفت: «تبریک می گویم به بچه های خودمان که معرفت خود را نشان دادند.
انتقاد مهدوی از نکونام؛ باید حرمت پروین و خداداد را نگه می‌داشت

اتومبیل

Comments are closed.