انتقاد تهیه‌کننده «کفشهایم کو» / شرایط ناعادلانه است

انتقاد تهیه‌کننده «کفشهایم کو» / شرایط ناعادلانه است
تهیه کننده فیلم «کفش‌هایم کو؟» شرایط اکران این فیلم را ناعادلانه توصیف کرد و گفت: این نوع اکران را نمی‌توانم اکران عمومی بنامم چون شرایط آن کمی بهتر از «هنر و تجربه» است!

انتقاد تهیه‌کننده «کفشهایم کو» / شرایط ناعادلانه است

تهیه کننده فیلم «کفش‌هایم کو؟» شرایط اکران این فیلم را ناعادلانه توصیف کرد و گفت: این نوع اکران را نمی‌توانم اکران عمومی بنامم چون شرایط آن کمی بهتر از «هنر و تجربه» است!
انتقاد تهیه‌کننده «کفشهایم کو» / شرایط ناعادلانه است

فروش بک لینک

Comments are closed.