امیرآبادی؛ مردم در خیابان به خاطر استقلال به ما تیکه می‌اندازند

امیرآبادی؛ مردم در خیابان به خاطر استقلال به ما تیکه می‌اندازند
پیشکسوت استقلال با انتقاد از عملکرد بازیکنان این تیم گفت که منصوریان تلاش خود را کرده اما او تا کی باید سیبل بازیکنانش باشد.

امیرآبادی؛ مردم در خیابان به خاطر استقلال به ما تیکه می‌اندازند

پیشکسوت استقلال با انتقاد از عملکرد بازیکنان این تیم گفت که منصوریان تلاش خود را کرده اما او تا کی باید سیبل بازیکنانش باشد.
امیرآبادی؛ مردم در خیابان به خاطر استقلال به ما تیکه می‌اندازند

استخدام

Comments are closed.