امضای توافق هسته‌ای بحث برانگیز میان ژاپن و هند در هفته جاری

امضای توافق هسته‌ای بحث برانگیز میان ژاپن و هند در هفته جاری
بنا بر گزارش‌ها در روز یک‌شنبه، ژاپن و هند هفته جاری در جریان سفر نخست‌وزیر هند به توکیو قرار است یک توافق همکاری هسته‌ای را در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی امضا کنند.

امضای توافق هسته‌ای بحث برانگیز میان ژاپن و هند در هفته جاری

بنا بر گزارش‌ها در روز یک‌شنبه، ژاپن و هند هفته جاری در جریان سفر نخست‌وزیر هند به توکیو قرار است یک توافق همکاری هسته‌ای را در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی امضا کنند.
امضای توافق هسته‌ای بحث برانگیز میان ژاپن و هند در هفته جاری

Comments are closed.