الزامات کاهش مجدد نرخ سود بانکی اعلام شد

الزامات کاهش مجدد نرخ سود بانکی اعلام شد
رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: یکی از دلایل عمده کاهش نیافتن نرخ سود بانکی انجماد منابع در سیستم بانکی است به گونه ای که نرخ سود تسهیلات بانکی اکنون دوبرابر نرخ تورم است و بانک مرکزی باید به منظور اصلاح این رویه با اتخاذ راهکارهای مناسب نسبت به حل معضل تنگنای اعتباری چاره اندیشی کند و بعد از آن به سمت کاهش نرخ سود بانکی گام بردارد.

الزامات کاهش مجدد نرخ سود بانکی اعلام شد

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: یکی از دلایل عمده کاهش نیافتن نرخ سود بانکی انجماد منابع در سیستم بانکی است به گونه ای که نرخ سود تسهیلات بانکی اکنون دوبرابر نرخ تورم است و بانک مرکزی باید به منظور اصلاح این رویه با اتخاذ راهکارهای مناسب نسبت به حل معضل تنگنای اعتباری چاره اندیشی کند و بعد از آن به سمت کاهش نرخ سود بانکی گام بردارد.
الزامات کاهش مجدد نرخ سود بانکی اعلام شد

استخدام

Comments are closed.