اقامت 122 هزار مسافر نوروزی در آمل

اقامت 122 هزار مسافر نوروزی در آمل
رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی آمل گفت: بیش از 122 هزار نفر تا 5 فروردین ماه در آمل اقامت کردند که بیشترین میزان اقامت با 21هزار و 306 نفر در پنجم فروردین ماه ثبت شده است.

اقامت 122 هزار مسافر نوروزی در آمل

رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی آمل گفت: بیش از 122 هزار نفر تا 5 فروردین ماه در آمل اقامت کردند که بیشترین میزان اقامت با 21هزار و 306 نفر در پنجم فروردین ماه ثبت شده است.
اقامت 122 هزار مسافر نوروزی در آمل

فیلم سریال آهنگ

عرفان دینی

Comments are closed.