افشاگری امیر حسین صادقی در مورد جدایی ازاستقلال

افشاگری امیر حسین صادقی در مورد جدایی ازاستقلال
مدافع پیکان ادعا می‌کند که بعد از شکست برابر تراکتورسازی بازیکنان تیمش هم قسم شده بودند که این نتیجه را جبران کنند.

افشاگری امیر حسین صادقی در مورد جدایی ازاستقلال

مدافع پیکان ادعا می‌کند که بعد از شکست برابر تراکتورسازی بازیکنان تیمش هم قسم شده بودند که این نتیجه را جبران کنند.
افشاگری امیر حسین صادقی در مورد جدایی ازاستقلال

بازی

Comments are closed.