افزایش ترافیک در جاده های خوزستان/گردشگران سفر غیرضروری را به تاخیر بیندازند

افزایش ترافیک در جاده های خوزستان/گردشگران سفر غیرضروری را به تاخیر بیندازند
سرپرست پلیس راه خوزستان با بیان سنگین تر شدن آمد و شد خودروها در جاده های ورودی و خروجی استان، از مسافران خواست که سفرهای غیرضروری خود را به تاخیر بیندازند.

افزایش ترافیک در جاده های خوزستان/گردشگران سفر غیرضروری را به تاخیر بیندازند

سرپرست پلیس راه خوزستان با بیان سنگین تر شدن آمد و شد خودروها در جاده های ورودی و خروجی استان، از مسافران خواست که سفرهای غیرضروری خود را به تاخیر بیندازند.
افزایش ترافیک در جاده های خوزستان/گردشگران سفر غیرضروری را به تاخیر بیندازند

دانلود ها پلاس

قرآن

Comments are closed.