افتتاح دفتر مردمی نمایندگان تهران در شهرستان ری با سخنرانی عارف

افتتاح دفتر مردمی نمایندگان تهران در شهرستان ری با سخنرانی عارف
دبیر مجمع نمایندگان تهران از افتتاح دفتر مردمی نمایندگان این استان در شهرستان ری خبر داد.

افتتاح دفتر مردمی نمایندگان تهران در شهرستان ری با سخنرانی عارف

دبیر مجمع نمایندگان تهران از افتتاح دفتر مردمی نمایندگان این استان در شهرستان ری خبر داد.
افتتاح دفتر مردمی نمایندگان تهران در شهرستان ری با سخنرانی عارف

دانلود رایگان اینستاگرام

Comments are closed.