افتتاح آزمایشگاه نقشه‌برداری مغز در اوایل سال آینده

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از راه‌اندازی آزمایشگاه نقشه‌برداری مغز در کشور خبر داد و گفت: این آزمایشگاه اوایل سال آینده در دانشگاه تهران افتتاح خواهد شد.

عکس

سپهر نیوز

Comments are closed.