اعطای عالی ترین نشان دولت بولیوی به ظریف

اعطای عالی ترین نشان دولت بولیوی به ظریف
عالی‌ترین نشان دولت بولیوی توسط رئیس‌جمهور این کشور به وزیر امور خارجه کشورمان اعطا شد.

اعطای عالی ترین نشان دولت بولیوی به ظریف

عالی‌ترین نشان دولت بولیوی توسط رئیس‌جمهور این کشور به وزیر امور خارجه کشورمان اعطا شد.
اعطای عالی ترین نشان دولت بولیوی به ظریف

تکنولوژی جدید

Comments are closed.