اعتراض کاربران توئیتر به انتخاب ترامپ

اعتراض کاربران توئیتر به انتخاب ترامپ
تارنمای روزنامه فرانسوی «لوفیگارو» از اعتراض شمار زیادی از کاربران توئیتر به انتخاب «دونالد ترامپ» به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا خبر داد.

اعتراض کاربران توئیتر به انتخاب ترامپ

تارنمای روزنامه فرانسوی «لوفیگارو» از اعتراض شمار زیادی از کاربران توئیتر به انتخاب «دونالد ترامپ» به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا خبر داد.
اعتراض کاربران توئیتر به انتخاب ترامپ

نصب تلگرام فارسی

Comments are closed.