اعتراض به توهین مجری تلویزیون به لیلا رجبی

اعتراض به توهین مجری تلویزیون به لیلا رجبی
بالغ بر 4000 فعال زنان و فعال مدنی در بیانیه ای خطاب به ریاست صدا وسیما به دلیل توهین به لیلا رجبی اعتراض کردند و خواستار عذرخواهی رسمی صداو سیما شدند.

اعتراض به توهین مجری تلویزیون به لیلا رجبی

بالغ بر 4000 فعال زنان و فعال مدنی در بیانیه ای خطاب به ریاست صدا وسیما به دلیل توهین به لیلا رجبی اعتراض کردند و خواستار عذرخواهی رسمی صداو سیما شدند.
اعتراض به توهین مجری تلویزیون به لیلا رجبی

کانون نماز

Comments are closed.