اصلانی: جشنواره جهانی فیلم فجر برای جوانان سینمادوست مفید است

اصلانی: جشنواره جهانی فیلم فجر برای جوانان سینمادوست مفید است
بازیگر فیلم سینمایی «دختر» برنامه‌ها و کارگاه‌های جشنواره جهانی فیلم فجر را مناسب سینمادوستان جوان می‌داند.

اصلانی: جشنواره جهانی فیلم فجر برای جوانان سینمادوست مفید است

بازیگر فیلم سینمایی «دختر» برنامه‌ها و کارگاه‌های جشنواره جهانی فیلم فجر را مناسب سینمادوستان جوان می‌داند.
اصلانی: جشنواره جهانی فیلم فجر برای جوانان سینمادوست مفید است

فروش بک لینک

Comments are closed.