استقبال ترامپ از مخالفان با گاز اشک آور

استقبال ترامپ از مخالفان با گاز اشک آور
شبکه تلویزیونی سی ان ان گزارش داد به دنبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 2016 آمریکا، بیشتر شهرهای این کشور با اعتراض های مردمی روبه رو شده و پلیس 30 معترض را در خیابان های شهر نیویورک بازداشت کرد. پلیس آمریکا همچنین در اوکلند با استفاده از گاز اشک آور معترضین را متفرق کرد.

استقبال ترامپ از مخالفان با گاز اشک آور

شبکه تلویزیونی سی ان ان گزارش داد به دنبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 2016 آمریکا، بیشتر شهرهای این کشور با اعتراض های مردمی روبه رو شده و پلیس 30 معترض را در خیابان های شهر نیویورک بازداشت کرد. پلیس آمریکا همچنین در اوکلند با استفاده از گاز اشک آور معترضین را متفرق کرد.
استقبال ترامپ از مخالفان با گاز اشک آور

دانلود زاپیا برای کامپیوتر

Comments are closed.