استعفای سرپرست پرسپولیس تکذیب شد

استعفای سرپرست پرسپولیس تکذیب شد
عضو هیات مدیره پرسپولیس شایعه استعفای مدیریت این باشگاه را بی‌اساس خواند و آن را تکذیب کرد.

استعفای سرپرست پرسپولیس تکذیب شد

عضو هیات مدیره پرسپولیس شایعه استعفای مدیریت این باشگاه را بی‌اساس خواند و آن را تکذیب کرد.
استعفای سرپرست پرسپولیس تکذیب شد

واتساپ جی بی

Comments are closed.