استانداران سمنان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با روحانی دیدار کردند

استانداران سمنان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با روحانی دیدار کردند
محمدرضا خباز، محمدرضا صالحی و سیدعلی‌اکبر پرویزی، استانداران استان های سمنان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی روز دوشنبه به طور جداگانه با رییس جمهوری دیدار و گزارشی را از اقدامات و عملکرد سه ساله استان و تصمیمات اتخاذ شده در روند اجرا و عملیاتی کردن پروژه ها و مصوبات سفر کاروان تدبیر و امید به این استان ها ارائه کردند.

استانداران سمنان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با روحانی دیدار کردند

محمدرضا خباز، محمدرضا صالحی و سیدعلی‌اکبر پرویزی، استانداران استان های سمنان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی روز دوشنبه به طور جداگانه با رییس جمهوری دیدار و گزارشی را از اقدامات و عملکرد سه ساله استان و تصمیمات اتخاذ شده در روند اجرا و عملیاتی کردن پروژه ها و مصوبات سفر کاروان تدبیر و امید به این استان ها ارائه کردند.
استانداران سمنان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی با روحانی دیدار کردند

کانال تلگرام اکسین چنل

Comments are closed.