استارت پرسپولیس برای تمدید قرارداد با طارمی

پرسپولیسی ها پروسه تمدید قرارداد با مهدی طارمی را آغاز کرده اند.

کیمیا دانلود

اسکای نیوز

Comments are closed.