از کیارستمی چه خبر؟

از کیارستمی چه خبر؟
برادر عباس کیارستمی گفت: جلسات فیزیوتراپی این کارگردان آغاز شده و درصدد بازیابی انرژی از دست رفته‌اش است.

از کیارستمی چه خبر؟

برادر عباس کیارستمی گفت: جلسات فیزیوتراپی این کارگردان آغاز شده و درصدد بازیابی انرژی از دست رفته‌اش است.
از کیارستمی چه خبر؟

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید

Comments are closed.