از روز فوت پورحیدری اصلا حال خوبی ندارم/ در خلوت خودم خیلی گریه کردم

از روز فوت پورحیدری اصلا حال خوبی ندارم/ در خلوت خودم خیلی گریه کردم
مدیر فنی تیم فوتبال استقلال با اشاره به فوت منصور پورحیدری گفت: ما بزرگتر خودمان را از دست داده‌ایم و این اتفاق بسیار تلخ بود.

از روز فوت پورحیدری اصلا حال خوبی ندارم/ در خلوت خودم خیلی گریه کردم

مدیر فنی تیم فوتبال استقلال با اشاره به فوت منصور پورحیدری گفت: ما بزرگتر خودمان را از دست داده‌ایم و این اتفاق بسیار تلخ بود.
از روز فوت پورحیدری اصلا حال خوبی ندارم/ در خلوت خودم خیلی گریه کردم

oxin channel

Comments are closed.