اردوی نوروزی شاگردان بنا در خانه کشتی

خانه کشتی تهران در ایام نوروز هم میزبان اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی است تا این تمرینات همچنان در تعطیلات نیز ادامه یابد.

علم و فناوری

تلگرام

Comments are closed.