ارتباط سرطان پوست با مصرف آب پرتقال

آب یکی از میوه‌های پرطرفدار فصول پاییز و زمستان می‌تواند خطر بروز سرطان پوست را در افراد در صورت مصرف در نوعی از شرایط آب و هوایی تشدید کند.

مرکز فیلم

فستیوال فیلم

Comments are closed.