ادعای بازداشت دو دیپلمات اروپایی در غرب کشور، تکذیب شد

ادعای بازداشت دو دیپلمات اروپایی در غرب کشور، تکذیب شد
یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ادعای برخی رسانه‌ها در مورد بازداشت دو دیپلمات اروپایی در سفر به یکی از استان‌های غربی کشور را تکذیب کرد.

ادعای بازداشت دو دیپلمات اروپایی در غرب کشور، تکذیب شد

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه ادعای برخی رسانه‌ها در مورد بازداشت دو دیپلمات اروپایی در سفر به یکی از استان‌های غربی کشور را تکذیب کرد.
ادعای بازداشت دو دیپلمات اروپایی در غرب کشور، تکذیب شد

ابزار رسانه

Comments are closed.