ادامه جنگ و گریز در «سعادت آباد»/ منصوریان فدایی ندارد!

ادامه جنگ و گریز در «سعادت آباد»/ منصوریان فدایی ندارد!
علیرضا منصوریان سرمربی تیم استقلال در حالی می‌کوشد اوضاع را سامان دهد که در باشگاه استقلال حامی واقعی کم دارد و کسی برایش «سینه سپر نکرده است.»

ادامه جنگ و گریز در «سعادت آباد»/ منصوریان فدایی ندارد!

علیرضا منصوریان سرمربی تیم استقلال در حالی می‌کوشد اوضاع را سامان دهد که در باشگاه استقلال حامی واقعی کم دارد و کسی برایش «سینه سپر نکرده است.»
ادامه جنگ و گریز در «سعادت آباد»/ منصوریان فدایی ندارد!

خبر دانشجویی

Comments are closed.