اختلاف‌نظر بین اعضای دائم شورای امنیت بر سر آزمایش‌های موشکی ایران

شورای امنیت سازمان ملل متحد درحالی فردا دوشنبه موضوع آزمایش‌های موشکی ایران را بررسی می‌کند که اعضا آن درخصوص تاثیرات آن براجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اختلاف نظر دارند.

کرمان نیوز

سپهر نیوز

Comments are closed.