اجرایی شدن غربالگری قبل از اهدای خون در کشور

اجرایی شدن غربالگری قبل از اهدای خون در کشور
معاون آموزشی و پژوهشی سازمان انتقال خون گفت: غربالگری قبل از اهدای خون در اهدا کنندگان بار اولی می‌تواند در افزایش ضریب امنیت خون موثر باشد.

اجرایی شدن غربالگری قبل از اهدای خون در کشور

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان انتقال خون گفت: غربالگری قبل از اهدای خون در اهدا کنندگان بار اولی می‌تواند در افزایش ضریب امنیت خون موثر باشد.
اجرایی شدن غربالگری قبل از اهدای خون در کشور

بک لینک رنک 8

Comments are closed.