آیا HTC 10 ضد آب و گرد غبار است؟

آیا HTC 10 ضد آب و گرد غبار است؟
چشم طرفداران HTC 10 به جمال این گوشی پرچمدار روشن شد، در این بین سوال‌های زیادی نیز در خصوص ویژگی‌های مختلف این گوشی مطرح می‌شود که یکی از آنها مقاومت HTC 10 در برابر آب و گرد و غبار است.

آیا HTC 10 ضد آب و گرد غبار است؟

چشم طرفداران HTC 10 به جمال این گوشی پرچمدار روشن شد، در این بین سوال‌های زیادی نیز در خصوص ویژگی‌های مختلف این گوشی مطرح می‌شود که یکی از آنها مقاومت HTC 10 در برابر آب و گرد و غبار است.
آیا HTC 10 ضد آب و گرد غبار است؟

Comments are closed.