آیا میوه‌های خشک برای سلامت سودمند هستند؟

آیا میوه‌های خشک برای سلامت سودمند هستند؟
در مقابل، میوه‌های خشک نسبت به میوه‌های تازه حاوی مقدار بیشتری فیبر و مقدار بیشتری از آنتی‌اکسیدان‌هایی به نام فنول‌ها هستند که به پیشگیری از بیماری‌های قلبی و سرطان‌ها کمک می‌کنند.

آیا میوه‌های خشک برای سلامت سودمند هستند؟

در مقابل، میوه‌های خشک نسبت به میوه‌های تازه حاوی مقدار بیشتری فیبر و مقدار بیشتری از آنتی‌اکسیدان‌هایی به نام فنول‌ها هستند که به پیشگیری از بیماری‌های قلبی و سرطان‌ها کمک می‌کنند.
آیا میوه‌های خشک برای سلامت سودمند هستند؟

دانلود برنامه ایمو

Comments are closed.