آچمز نفتی دلواپسان/ تذكر لاريجانی به استفاده از اسم رهبری/زنگنه در مجلس چه‌گفت؟

آچمز نفتی دلواپسان/ تذكر لاريجانی به استفاده از اسم رهبری/زنگنه در مجلس چه‌گفت؟
قراردادهاي نفتي مهم‌ترين موضوعي بود كه روز گذشته نمايندگان طي بيش از دو ساعت و نيم جلسه غيرعلني مجلس به آن پرداختند؛ جلسه‌اي كه با تلاش مخالفين دولت ابعاد حاشيه‌اي زيادي در بيرون و درون مجلس داشت.

آچمز نفتی دلواپسان/ تذكر لاريجانی به استفاده از اسم رهبری/زنگنه در مجلس چه‌گفت؟

قراردادهاي نفتي مهم‌ترين موضوعي بود كه روز گذشته نمايندگان طي بيش از دو ساعت و نيم جلسه غيرعلني مجلس به آن پرداختند؛ جلسه‌اي كه با تلاش مخالفين دولت ابعاد حاشيه‌اي زيادي در بيرون و درون مجلس داشت.
آچمز نفتی دلواپسان/ تذكر لاريجانی به استفاده از اسم رهبری/زنگنه در مجلس چه‌گفت؟

تکنولوژی جدید

Comments are closed.