آهنگساز «گل میخک» درگذشت

آهنگساز «گل میخک» درگذشت
جواد لشكری، آهنگساز نامی موسیقی ایرانی و نوازندهٔ ویلون، صبح امروز سه شنبه به رحمت حق پیوست.

آهنگساز «گل میخک» درگذشت

جواد لشكری، آهنگساز نامی موسیقی ایرانی و نوازندهٔ ویلون، صبح امروز سه شنبه به رحمت حق پیوست.
آهنگساز «گل میخک» درگذشت

بک لینک

Comments are closed.