آمريكايي ها در فلوجه چه مي كنند؟ ملاقات ژنرال ها با سران داعش

آمريكايي ها در فلوجه چه مي كنند؟ ملاقات ژنرال ها با سران داعش
تحركات آمريكايي ها درارتباط با داعش، در دو روز گذشته در رسانه هاي كردستان عراق بازتاب زيادي داشت، بطوري كه گزارش هايي مبني بر حضور نظاميان اين كشور درفلوجه در60 كيلومتري غرب بغداد را كه همچنان تحت اشغال داعش قراردارد، انتشار داده اند.

آمريكايي ها در فلوجه چه مي كنند؟ ملاقات ژنرال ها با سران داعش

تحركات آمريكايي ها درارتباط با داعش، در دو روز گذشته در رسانه هاي كردستان عراق بازتاب زيادي داشت، بطوري كه گزارش هايي مبني بر حضور نظاميان اين كشور درفلوجه در60 كيلومتري غرب بغداد را كه همچنان تحت اشغال داعش قراردارد، انتشار داده اند.
آمريكايي ها در فلوجه چه مي كنند؟ ملاقات ژنرال ها با سران داعش

بک لینک رنک 4

دانلود سریال و آهنگ

Comments are closed.