آمار جالب گلزن پیکان مقابل استقلال

آمار جالب گلزن پیکان مقابل استقلال
مهاجم پیکان توانسته سهم بزرگی در گل های زده تیمش در این فصل داشته باشد.

آمار جالب گلزن پیکان مقابل استقلال

مهاجم پیکان توانسته سهم بزرگی در گل های زده تیمش در این فصل داشته باشد.
آمار جالب گلزن پیکان مقابل استقلال

Comments are closed.